PIJNBELEVING TIJDENS DE BEVALLING

Een kind krijg je niet zomaar.

Voor de meeste aanstaande ouders is het een bewuste keuze zwanger te willen worden. Als het zwanger worden eenmaal is gelukt, volgt een periode van 40 weken waarin het ongeboren kind het lichaam van de zwangere vrouw belast. Voor de ene vrouw betekent dit dat ze iets sneller moe is, voor de andere vrouw betekent de zwangerschap een moeilijke periode waarin ze zich zowel mentaal als fysiek niet goed voelt.

Maar hoe dan ook op een dag is het zover: het kind kondigt zich aan.

En dat gaat niet zachtzinnig!

Omdat het kind gegroeid is in een zeer sterke holle spier (de baarmoeder) die afgesloten is door de nog sterkere baarmoedermond (een soort tuut van bindweefsel) gaat het naar buiten werken van het kind gepaard met veel kracht. Deze kracht is nodig om de baarmoedermond open te krijgen en wordt veroorzaakt door zeer sterke samentrekkingen van de baarmoeder. De baarmoedermond (de zeer stugge bindweefseltuut) heeft er maandenlang voor gezorgd dat de inhoud van de baarmoeder (het steeds groter wordende kind) ook daadwerkelijk binnen bleef. Die gaat echt niet zo gemakkelijk open!

Bij een eerste kind zijn er gemiddeld 150 zeer krachtige samentrekkingen (lees weeën!) van de baarmoeder nodig om de baarmoedermond helemaal open te krijgen. Dat betekent een periode van 6-8 uur waarin de weeën om de 3 a 4 minuten komen. Deze periode noemen we de ontsluitingsperiode. De ontsluitingsperiode wordt gekenmerkt door regelmatige, krachtige weeën en een verstreken baarmoedermond (de bindweeefseltuut is kort en week geworden); daarom is het dus belangrijk dat wij een inwendig onderzoek doen.

Afhankelijk van de kracht en frequentie van de weeën zal de ontsluitingsperiode langer of korter kunnen duren. Bovendien is de beleving van de ontsluitingsperiode afhankelijk van verschillende factoren die we in meer of mindere mate kunnen beïnvloeden. Je kunt hierbij denken aan de mate waarin iemand zich kan ontspannen, het vertrouwen dat iemand in zichzelf en/of haar begeleiders heeft, de voorbereiding op de baring, de mate waarin de barende vrouw zich gesteund voelt.

In onze praktijk vinden wij een ontsluitingsperiode van 8 a 10 uur normaal. Veruit de meeste vrouwen (zo’n 70 %) baren hun eerste kind binnen deze periode. Sommigen van hen hebben in deze periode pijnstilling nodig, anderen niet. Het uitgangspunt hierbij is, dat een barende vrouw die vlot tot normaal ontsluit, in staat is haar kind zonder hulpmiddelen in de uitdrijvingsfase ( het persen dat volgt nadat volledige ontsluiting is bereikt ) geboren kan laten worden. Meer dan 90% van alle eerstbarende vrouwen die vanaf het begin van de bevalling een of meer centimeters per uur ontsluiten bevalt spontaan terwijl bij trage progressie van de ontsluiting meer dan 70% een kunstverlossing krijgt ( bevallen m.b.v. vacuümpomp of keizersnede ).

Veruit de meeste vrouwen die hun kind redelijk vlot baren, kijken met een positief gevoel terug op hun bevalling. Natuurlijk is een gezond kind en een gezonde moeder het allerbelangrijkste, maar wij vinden een blije moeder die door een positieve beleving van haar bevalling kan groeien in haar zelfvertrouwen ook heel mooi!

Na de 30 ste zwangerschapsweek zullen wij tijdens de controles gaan vragen naar uw ideeën t.a.v. de naderende bevalling en het bespreken van de mogelijkheden van pijnstilling, plaats en manier van bevallen. Binnen onze praktijk bieden wij een cursus aan als voorbereiding op de bevalling. Ook werken wij met de geboortetense en hebben wij ervaring met badbevallingen en baarkrukbevallingen.

Als je al een keer vaginaal bevallen bent, is er e.e.a. veranderd. Het aantal weeën dat nodig is om volledige ontsluiting te bereiken is gehalveerd! In de voorbereiding op je 2e, 3e of volgende kind, is het belangrijk om te kijken naar het verloop van deze voorgaande bevallingen. Omdat wij alweer een aantal jaar ons beleid van vlotte ontsluiting voeren, zien wij vooral vrouwen die met vertrouwen hun volgende bevalling tegemoet kunnen zien. Mocht u n.a.v. uw vorige bevalling veel vragen of onzekerheden hebben, dan kunt u die met ons bespreken. Voor 23% van de vrouwen was de geboorte van hun eerste kind geen positieve ervaring. Dat vinden wij erg jammer en er moet dus nog veel verbeterd worden!

Wil je meer weten over wat er mogelijk is om eventuele bevallingspijn te verlichten? Dan vind je op de site bevallingspijn verschillende methodes die daarbij kunnen helpen.