Nadat je bent bevallen ben je kraamvrouw geworden, zo noemen we dat in de verloskunde. Deze verandering vraagt aandacht, observatie, begeleiding en ondersteuning. Dat bieden wij samen met de kraamzorgende. De eerste acht dagen na de bevalling bezoeken wij je thuis elke twee dagen of zonodig vaker, uitbreiding tot de tiende dag of later is mogelijk. Een huisbezoek duurt in de regel 15 tot 20 minuten. Soms zijn er complicaties en moeten we ook medisch ingrijpen; indien nodig consulteren we de huisarts, kinderarts of gynaecoloog.

kraambed 02Tijdens een huisbezoek letten wij o.a. op het op gang komen en de voortgang van de borstvoeding, het genezingsproces indien er sprake is van een bekkenbodemscheur of -knip, hoe voel jij je na de bevalling, krijg je genoeg rust en hoe vergaat het jouw partner?
Bovendien maakt jullie pasgeboren kind een enorme verandering door en moet zich aanpassen aan het leven buiten de baarmoeder. Dit proces wordt door ons geobserveerd en waar nodig worden adviezen gegeven en aanpassingen besproken. Belangrijke observaties zijn lichaamstemperatuur, kleur, alertheid of juist prikkelbaarheid, het drinkgedrag en het verloop van het gewicht.