CONTROLES

controles 01

Twee weken na je intake volgt er een gesprek over prenatale screening en maken we weer een echo. Twee weken daarna volgt de termijnecho en bespreken we de bloeduitslagen. Kies je voor prenatale screening (NIPT) dan krijg je het aanvraagformulier voor de NIPT mee. Na vier weken volgt de vervolgcontrole, die ongeveer 15 minuten duurt.
In het begin van de zwangerschap kom je om de 4 weken; naarmate de zwangerschap vordert kom je vaker. Vanaf 36 weken maken we elke week een afspraak met je.

Een vervolgcontrole bestaat uit:

  • Meten van de bloeddruk
  • Informatie en verwijzing 20-weken echo en kinkhoest vaccinatie
  • Beoordelen groei baarmoeder, groei en ligging van het kind, harttonen luisteren
  • Beoordelen kindsbeweging voelen (bij een 1e voel je dit vaak tussen 18-22 weken, bij een volgende zwangerschap van wat eerder)
  • Vragen beantwoorden en zwangerschapsklachten bespreken
  • Eens in de zoveel tijd meten we je ijzerwaarde door middel van een vingerprik

Daarnaast bespreken we tijdens de zwangerschap ook welke voeding je wilt geven (borst- of kunstvoeding), psychisch welbevinden, het volgen van eventuele cursussen, waar je wilt gaan bevallen en eventueel een geboorteplan. Tussen 32 en 36 weken plannen we een afspraak om over de naderende bevalling te praten en om ons beladvies uit te leggen. Als je het prettig vindt, kunnen we dit gesprek met controle bij jullie thuis afspreken.

Je partner en familieleden zijn altijd welkom om mee te gaan naar de controles, probeer dit wel te beperken tot enkele personen per keer.
Het kan gebeuren dat een controle onverwacht langer duurt of dat er iemand met spoed wordt ingepland op het spreekuur. Mocht het spreekuur hierdoor wat uitlopen dan vragen wij hiervoor je begrip.